COVID-19

Wij vragen u om alleen te komen. Uitzonderingen hierop zijn:
–           Behandeling van kinderen
–           Wanneer begeleiding noodzakelijk is

Wij vragen u vriendelijk om buiten of in de auto te wachten.
Wij bellen u op uw mobiel nummer wanneer u naar binnen mag komen.
Dit doen wij om het aantal patiënten in de wachtkamer te beperken.
Gelieve ook jassen en tassen zoveel mogelijk thuis te laten.

Indien op 1 van deze vragen het antwoord ‘ja’ is, stel dan indien mogelijk de afspraak uit.
–       Heeft u corona?
–       Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
–       Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
–       Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 C)
–       Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
–       Bent u in thuisisolatie?
–       Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Samen dragen wij zorg voor uw (mond)gezondheid.